Skip to main content

LII christelijcke geloofs-gesangen. Dat is: De Heydelberghsche catechismvs.-eEenigermaten op rijm; echter al de origineele woorden behouden: soo van de vrage als de antwoorden: alles op eenige voysen van psalmen; noyt voor deesen (mijns wetens) soo gestelt geweest, tot een stichtelijck vermaeck voor alle christelijcke lief-hebbers: soo oudt als jongh. Door D.A.V.D.B

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)